ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
При оформлении заказа на Сайте Клиент предоставляет (ru.seamelinen.com) следующие данные: имя, фамилия, адрес электронной почты, контактный телефон и адрес для доставки Товара. Данную информацию Продавец вправе использовать для выполнения своих обязательств перед Клиентом. Продавец признает важность конфиденциальности предоставленной личной информации Клиентом.

Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Клиент соглашается на их обработку Продавцом, в том числе для выполнения своих обязательств перед Клиентом в рамках настоящей оферты, продвижения Продавцом товаров и услуг путем направления рассылок рекламно-информационного характера, клиентской поддержки, проведение статистических исследований, организации доставки товара, контроля удовлетворенности клиентов качеством оказываемых Продавцом услуг.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), удаление персональных данных.

Продавец имеет право обрабатывать персональные данные, в том числе путем отправки Клиенту электронных писем рекламного характера на указный клиентом электронный адрес, осуществления телефонных звонков, отправки SMS-сообщений, сообщений через интернет-мессенджеры.

Клиент может отказаться от получения рассылок, от получения рекламной и другой информации без объяснения причин одним из указанных способов:
Клиент может выбрать параметры рассылки или отказаться от нее в электронном письме; Клиент может отправить электронное письмо на адрес hello@seamelinen.com.
Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед клиентом.

Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель сайта или клиент настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Фізична особа-підприємець Іщенко Наталя Іванівна (надалі – Продавець) пропонує будь-якій повнолітній фізичній особі (надалі – Покупець) укласти Публічний договір купівлі-продажу на умовах, визначених цим документом.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:

Публічний договір – цей правочин між Продавцем та Покупцем щодо передачі товару у власність останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Покупців, з моменту акцептування публічної оферти Покупцем (надалі – Договір).

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної відповіді Продавцю на пропозицію укласти договір купівлі-продажу з Продавцем, шляхом:

 • проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час реєстрації на Сайті;
 • проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час оформлення замовлення без реєстрації;
 • здійснюючи оплату товару
Сайт – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп'ютерних програм), що пов'язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://ru.seamelinen.com

Товар – продукція, яка розміщується на Сайті та пропонується Продавцем до продажу.

Замовлення – належним чином сформований запит Покупця на придбання та доставку товарів представлених на Сайті.

Кошик – електронний кошик, де знаходяться обрані Покупцем товари, але на які ще не оформлено Замовлення та за які ще не оплачені грошові кошти.

 1. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
 2. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України
2. АКЦЕПТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем Акцепту.

2.2. Здійснюючи Акцепт Покупець також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Продавець передає, а Покупець приймає товар у власність та зобов'язується оплатити його у порядку та строки, передбачені цим Договором.

3.2. Перелік та детальна характеристика товару, розміщується на Сайті.

3.3. Товар може відрізнятися від фото товару, розміщеного на Сайті, зокрема через різну кольоропередачу на різних екранах.

3.4. Продавець має право в будь-який час вносити зміни та доповнення в опис товару, що розміщується на Сайті.

3.5. Покупець має право звернутися до Продавця для уточнення будь-яких деталей щодо товару, направивши листа на адресу електронної пошти: hello@seamelinen.com

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між Сторонами можуть проводитися шляхом:

 • оплати замовлення з використанням технічних можливостей Сайту на умовах повної передоплати;
 • оплати відкладеного платежу службі доставки. В такому випадку службою доставки може стягуватися додаткова плата.
4.2. Покупець має право самостійно обрати спосіб здійснення оплати з доступних способів оплати, інформація про які міститься на Сайті, крім випадку, визначеного цим пунктом Договору.

4.3. У випадку, якщо адреса доставки вказана Покупцем, знаходиться поза межами території України, Покупець має право здійснити оплату замовлення відповідно до пункту 4.1.1 цього Договору.

 • Вартість доставки товару не включається у вартість товару та оплачується Покупцем безпосередньо при отриманні товару відповідно до тарифів служби доставки.
 • Продавець має право змінювати ціни в односторонньому порядку без додаткового попередження з Покупцем. Зміна ціни не допускається щодо товару, який було замовлено Покупцем та Продавцем надіслано підтвердження про отримання замовлення.
 • Продавець зобов'язується передати товар службі доставки для його доставки Покупцеві після здійснення Покупцем повної оплати вартості товару, крім випадків, коли Покупець обрав в якості способів оплати способи, передбачені пунктами 4.1.2 цього Договору.
 • Покупець погоджується, що ціна на товар є актуальною в момент формування замовлення та, зокрема, натискання на кнопку «Купити». Якщо Покупець одразу не оформлює замовлення, ціна може змінюватися.
5. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ

5.1. З метою здійснення реєстрації на Сайті Покупець самостійно заповнює реєстраційну форму на Сайті.

5.2. Покупець зобов'язаний надати достовірну та повну інформацію про себе, зокрема:

 • ім'я та прізвище;
 • адресу електронної пошти.

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

6.1. Для здійснення замовлення через Сайт Покупець повинен:

 • Обрати конкретний товар на Сайті;
 • Додати обраний товар у кошик, натиснувши кнопку «Купити»;
 • Підтвердити намір придбати конкретний товар та вказати необхідну кількість та натиснути кнопку «Оформити замовлення»;
 • Покупець для оформлення замовлення, вказує контактні дані, а саме: прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону, країну та місто, обирає спосіб доставки із доступних на Сайті та вказує за необхідності дані для доставки, обирає спосіб оплати та натискає на кнопку «Оформити замовлення». Для оформлення замовлення зареєстрованим на Сайті Покупцям необхідно авторизуватися в системі.
 • Замовлення вважається прийнятим Продавцем після надходження на адресу електронної пошти Покупця, вказану при оформленні замовлення, підтвердження про отримання замовлення.
 • 7.УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

7.1. Доставка товару здійснюється способами, вказаними на Сайті.

7.2. Строки та умови доставки визначаються внутрішніми документами служби доставки, яка здійснює доставку.

7.3. При поверненні Покупцем товару плата за доставку поверненню не підлягає, незалежно від того чи буде задоволено вимогу Покупця про повернення товару.

7.4. У випадку, якщо Покупець з будь-яких причин, які не залежать від Продавця, не отримав товар, зокрема не з'явився до відділення служби доставки, щоб отримати товар, зобов'язання Продавця щодо передачі вважаються виконаними, а гроші, сплачені за такий товар не повертаються.

8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання товару.

8.2. У разі розірвання договору, відповідно до пункту 8.1 цього Договору, Покупець зобов'язаний здійснити повернення товару поштою.

8.3. Для реалізації права на розірвання цього Договору, Покупець зобов'язаний зберігати товар у незміненому стані та не використовувати його.

8.4. Покупець має право обміняти товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти днів) з моменту отримання товару на аналогічний товар, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням., за умови:

 • Товар не був вживаний (включаючи його використання для фотозйомки або відеозйомки) та зберіг свій товарний вигляд.
 • Товар не прався та/або не піддавався хімічному очищенню («хімчистка»).
 • на Товарі відсутні будь-які плями/тональний крем тощо.
 • присутня етикетка, наліпка, ярлик тощо. Усі етикетки, наліпки, ярлики мають бути невідокремлені (не відірвані чи не відрізані) від Товару.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту.

9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

9.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов'язання.

9.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

10.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

10.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.2. Покупець має право направити Продавцю претензію на електронну пошту: hello@seamelinen.com Строк розгляду претензії складає 30 днів.

10.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

10.4. До правовідносин між Сторонами, що виникають з цього Договору, застосовуються норми законодавства України, без приведення в дію колізійних норм права.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

11.2. Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.

11.3. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

11.4. Якщо Покупець здійснює оплату товарів Продавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Покупець погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

11.5. Акцептуючи цей Договір, Покупець також погоджується з Політикою конфіденційності.

Реквізити Продавця:

Фізична особа-підприємець

Іщенко Наталя Іванівна

65062, Одеська обл., м. Одеса, вул. Посмітного 22